5 Moderne talen-Wetenschappen

Veelzijdige taalvorming en wetenschappelijke vorming.

Deze studierichting Moderne mikt enerzijds op een veelzijdige taalvorming en anderzijds op een wetenschappelijke vorming.

Beide aspecten van deze studierichting doen een bijzonder beroep op het abstraherend vermogen, grote aandacht voor methode en nauwkeurigheid, zowel bij het wetmatige, als bij de uitdieping van de taalkennis.

Voor het aanbod seminaries: klik hier

Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Kunst en cultuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Vrije ruimte / seminaries 1
Totaal 32