5 Latijn-Moderne talen

Focus op Latijn en Moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen.

De klemtoon in deze studierichting ligt op Latijn en moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen.

De studie van Latijn levert een belangrijke bijdrage tot de vorming van het abstracte denken, de zin voor analyse en nauwkeurig werken.

In de derde graad wordt de klemtoon verlegd van grammatica en woordenschat naar het ontleden van teksten van de grote Latijnse auteurs.

In de moderne talen gaat de aandacht in de eerste plaats naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden, uiteraard met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

Voor het aanbod seminaries:  klik hier

Aardrijkskunde 1
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Kunst en cultuur 1
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Vrije ruimte / seminaries 2
Totaal 32