5 Humane wetenschappen A

Focus op de vakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen.

Verdere basisvorming zoals in andere ASO-richtingen.

In deze studierichting bieden we in het fundamentele deel twee hoofdvakken aan: gedrags- en cultuurwetenschappen. Gedragswetenschappen behandelt hoofdzakelijk onderwerpen uit de psychologie (wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert) en de antropologie (wetenschap die de menselijke culturen en de verschillen ertussen bestudeert). Cultuurwetenschappen bevat elementen uit de sociologie (wetenschap die de menselijke samenleving en de verhouding tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen bestudeert), esthetica, communicatiewetenschappen…

Humane Wetenschappen is een soort diamant met vele "kanten" die, elk op hun eigen manier, het licht dat wij er via de studie laten opvallen, zullen weerkaatsen :

  • • de vormende aspecten : hoe "leren" mensen van elkaar ?
  • • de sociale accenten : hoe bewegen mensen zich als ze samen zijn, b.v. in groep ?
  • • de psychologische kant van het leven : hoe verwerken wij onze ervaringen en belevenissen ?
  • • er is ook de religieuze verwijzing : hoe ervaren mensen het ene, het oneindige, het onnoembare en wat is de band met het eindige, het gekende en het verwoorde ?

Via de drie talen en het vak plastische opvoeding verwoorden we ons leven tot een geheel dat we willen aankunnen en verstaan.

Voor het aanbod seminaries:  klik hier

Aardrijkskunde 1
Cultuurwetenschappen 2
Engels 2
Frans 3
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Kunst en cultuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Sociaal wetenschappelijk onderzoek 1
Wiskunde 4
Vrije ruimte / seminaries 1
Totaal 32