5 Economie-Wiskunde

Studie van algemene economie, bedrijfswetenschappen en recht met een flinke dosis wiskunde.

Deze richting voert de leerlingen binnen in de abstracte werkelijkheid van de wiskunde enerzijds en confronteert ze met het inzicht in de economische werkelijkheid anderzijds.

In de economie worden modellen opgebouwd die vereenvoudigde weergaven zijn van de economische werkelijkheid. Zo kunnen de leerlingen geleidelijk tot inzicht komen in het dagdagelijkse economische leven.

Voor het aanbod seminaries: klik hier

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Economie 4
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Kunst en cultuur 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminarie economie-informatica
Wiskunde 6
Vrije ruimte / seminaries 1
Totaal 32