4 Humane wetenschappen

Studie van het menselijke handelen en de cultuur in de ruime zin van het woord.

De basisvorming is dezelfde als in alle andere ASO-richtingen in de tweede graad.

In deze studierichting bestudeer je het menselijk handelen. In Gedragswetenschappen staan de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal.
Dit bekijken we vanuit verschillende invalshoeken: de psychologie, de sociologie en de antropologie.
In Cultuurwetenschappen bestudeer je cultuur in ruime zin van het woord: je maakt onder meer kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst.

Basisvorming
De basisvorming in de richting Humane Wetenschappen is dezelfde als in de andere A.S.O.-studierichtingen. Dat wil zeggen dat dezelfde leerplannen worden gehanteerd, maar meer praktisch en vakoverschrijdend georiƫnteerd. Er worden 4 lestijden voorzien voor het vak wiskunde, wat de basisvorming is.

Even belangrijk is het ALLE wegen tot expressie en zelfbestaan te kennen, aan te voelen of te gebruiken, vandaar de aanwezigheid van Plastische Opvoeding ook in het tweede jaar van de tweede graad. Daardoor valt in dit jaar wel het vak Informatica weg.

Je zult echter geen achterstand hebben op het vlak van informatica daar je met het programma van het eerste jaar van de tweede graad voldoende kennis hebt om deze vaardigheden toe te passen in andere vakken.

In de tweede graad ligt het accent op observeren, analyseren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen.
Je leert dit door kennis te maken met een aantal wetenschappelijke visies op mens en maatschappij. Er worden aanzetten gegeven om zelfstandig onderzoek op te zetten.

De derde graad bouwt op de opgedane vaardigheden voort: observatie, analyse en beschrijving blijven belangrijk, maar het accent verschuift naar synthese, toepassing en het bepalen van een eigen mening. De inhouden zijn complexer en worden meer uitgediept. Je moet in staat zijn zelf een eenvoudig onderzoek uit te voeren en over hun eigen manier van werken te reflecteren.

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Cultuurwetenschappen 2
Duits 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2
Godsdienstleer 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 4
Totaal 32