Visie

1. De unieke persoon

Het gaat om jou

De school is, naast je ouders en familie, één van dé bepalende factoren voor je verdere leven. het gaat om jou als unieke persoon, om jouw ontwikkeling en voorbereiding op het volwassen leven. Petrus & Paulus en zijn leerkrachten zijn gidsen op de weg. het zijn mensen die het beste uit

2. Engagement

Het komt van twee kanten

Een vruchtbare en succesvolle samenwerking is gebouwd op wederzijds respect. Petrus & Paulus gaat een verbintenis aan met jou en je ouders. Wij stellen onze deskundigheid en kennis ter beschikking om jou te laten groeien, maar de motor van die groei ben jijzelf. Dit vraagt afspraken, discipline van ons, jezelf en je ouders en een duidelijk kader. Gerespecteerd worden en respect tonen voor anderen. Dat is wat wij een zinvol engagement noemen.

3. Inspiratie 

Je eigenheid laten openbloeien

Een school is bepalend voor je toekomst. Het is een lerende omgeving, maar het moet meer zijn. De leerkracht is je coach en je inspirator die je laat proeven van een zeer divers aanbod. Zo kan je een richting kiezen die bij je past.

4. Creativiteit

Plezier beleven aan leren

Elk kind leert fietsen, vol verwondering en met vallen en opstaan. Waarom is leren op school dan vaak zo saai, een must en een dwangmatig iets? Wij streven ernaar om leren plezierig te maken: je creativiteit en verwondering te behouden ondanks een strak leerplan en het verwerven van kennis. Beiden sluiten elkaar niet uit. Wij beseffen de waarde van creatief denken voor je verdere leven. met plezier kennis opdoen is een basis waar je je hele leven kunt op bouwen.

5. Warmte

Een warme omgeving

Structuur, duidelijkheid en discipline gecombineerd met een warmmenselijke sfeer. Ook dat is een leerproces dat belangrijk is voor jouw toekomst. Je bent welkom zoals je bent. Petrus & Paulus is geen vervanging voor een warme thuis, maar een leeromgeving met een sfeer waar je je thuis kunt voelen.

6. Ontplooiing

Ontwikkeling van personeel

Petrus & Paulus is niet alleen een verzameling van leerlingen, we zijn ook een werkgever. Leerkrachten moeten de kans krijgen om “mee” te zijn met hun tijd, zich te verdiepen in de nieuwste technieken en evoluties. Zo kunnen ze hun rol als inspirator waarmaken en hun talenten ten volle tot uiting laten komen. Onze leerlingen kunnen pas groeien als onze mensen bloeien.

7. Zingeving

De verschillende dimensies

Petrus & Paulus is een katholieke scholengroep die gelooft dat de christelijke leer een belangrijke inspiratiebron is. We vertrekken dan ook vanuit deze achtergrond om jongeren waarden en zingeving mee te geven. Een school en het leven zelf is meer dan wetenschap en kennis: het is vooral een kwestie van “zijn”. Daarnaast staat de school voor kwaliteit. Kwaliteit in aanbod, kwaliteit in personeel, kwaliteit van inhoud en stijl.

8. Verantwoordelijkheid

Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid

In Petrus & Paulus leven we samen met vele culturen, sociale klassen en verschillende talenten. Als onderwijsinstelling geven we je vrijheid en leren we je verantwoordelijkheid opnemen. Dat is een leerproces voor jou en een aandachtspunt voor ons.